Przekazy dewizowe

Z dniem 13.10.2015r. w BS w Sędziszowie została wprowadzona do oferty Banku nowa usługa - Przekazy dewizowe.


Przekazy w obrocie dewizowym to: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
Zlecając przekaz w obrocie dewizowym należy wypełnić dyspozycję przekazu i złożyć ją w Banku. Dalsze instrukcje zostaną przekazane Państwu podczas wizyty w Banku. Zapraszamy do korzystania z naszej usługi.

» powrót