Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

  • Nie wolno ujawniać haseł potrzebnych do logowania, hasła nie wygasają i Bank nigdy nie prosi o jego podanie
  • Podczas sprawdzania stanu konta i przeglądania historii operacji Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nigdy nie prosi o podanie haseł jednorazowych, danych kart płatniczych, numerów PIN oraz danych dotyczących Twojego telefonu (takich jak numer, marka i model). Jednorazowe hasła używane są tylko do podpisu zleceń, zmiany danych osobowych.
  • W Internecie krążą e-mail'e, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Nigdy nie odpowiadaj na taką korespondencję ani nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w mejlu.
  • Proszę pamiętać o zabezpieczeniu swojego komputera. Używając legalnego oprogramowania, oprogramowania antywirusowego i antyspyware, oraz włączenie mechanizmu automatycznych aktualizacji co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo


    Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości - niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

 

 

» powrót