Rachunek bieżący służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza oraz do przeprowadzania rozliczeń w zakresie prowadzonej działalności. Oferujemy prowadzenie obsługi i dokonywanie rozliczeń na rachunku bieżącym i pomocniczym, które prowadzimy dla :

  • osób prawnych
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających  zdolność prawną
  • jednostek sektora finansów publicznych 

W ramach prowadzonego rachunku oferujemy Państwu:

Internet banking

To nowoczesny system pozwalający klientom w sposób wygodny i bezpieczny prowadzić swój rachunek. Funkcjonalność tego systemu dopasowana jest do potrzeb indywidualnych klientów oraz małych przedsiębiorstw.

Usługa sms

Przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz dla firm i instytucji chcących mieć dostęp do swojego rachunku bez względu na miejsce przebywania. Klient dzięki tej usłudze może otrzymywać następujące informacje:

  • o zrealizowaniu przelewu
  • o odrzuceniu przelewu
  • o zmianie salda - po każdej operacji na rachunku
  • o pojawieniu się debetu na rachunku
  • o zalogowaniu do banku internetowego
  • o saldzie rachunku - o wybranej godzinie w wybrane dni tygodnia

 

» powrót