Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie

Prezes Zarządu
Ireneusz Baran

Wiceprezes ds. Handlowych
Alicja Gurdziel

Wiceprezes ds. Finansowo - Księgowych
Ewa Skiba

Skład Rady Nadzorczej

Alfons Durek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Zagała - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mieczysław Bach - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marian Frejowski
Marian Bocheński
Ryszard Tasak
Mirosław Pabian
Bogusława Zachacz 

» powrót