Wizja Banku Spółdzielczego w Sędziszowie:
„Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający potrzeby finansowe społeczności lokalnych i rozwijającego się biznesu a także utrzymanie wymaganych standardów”


Misją Banku Spółdzielczego w Sedziszowie jest:
„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli Banku, klientów lokalnego rynku, w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi”


NAJWAŻNIEJSZY DLA BANKU JEST KLIENT

Oferta produktowa Banku, modelowana będzie pod potrzeby wspierające przyszłościowe funkcje miasta i gminy. Będą nimi głównie:

  • perspektywiczny rozwój rolnictwa ekologicznego i działów specjalistycznych,
  • rozwój bazy dla przetwórstwa rolno – spożywczego,
  • rozwój branż produkcji drobnego przemysłu,
  • rozwój strefy usług, również pod potrzeby ruchu turystycznego,
  • rozwój budownictwa, na bazie istniejącego trendu osadnictwa w aglomeracjach małych miast oraz gmin,
  • rozwój różnych form agroturystyki.

Sztandarowym produktem Banku pozostanie nadal ROR oraz integralnie związane z tym rodzajem rachunku karta płatnicza oraz usługa SMS Banking. Bank zamierza docelowo znacznie zwiększyć ich ilość.

» powrót