Bank Spółzielczy w Sędziszowie realizuje podstawowe założenia sprzyjające rozwojowi, umacnianiu dobrego wizerunku wśród klientów i członków BS, generowaniu satysfakcjonujących wyników finansowych, sprzyjających budowaniu adekwatnej bazy kapitałów własnych warunkujących samodzielność działania.

Proces realizacji tych działań naznaczony jest sukcesywnym modelowaniem organizacji pracy, oraz technologii przetwarzania danych, określaniem nowych ścieżek dla intensywniejszego rozwoju Banku. Okres 2006-2008 był niewątpliwie trudny ze względu na istniejącą presję ze strony konkurencji działającej na rynku finansowym.

Wymierne efekty tych działań zaowocowały osiągnięciem wymaganego progu kapitałowego, zdynamizowaniem sumy bilansowej, zadowalającym tempem wzrostu wyniku na działalności bankowej, przekładającym się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz umacnianie bezpieczeństwa działania Banku. Powyższe trendy utwierdzają w przekonaniu o istniejących możliwościach działania naszego Banku na lokalnym rynku.

 Bank Spółdzielczy w Sędziszowie to:

 • Bank przyjazny dla klienta,
 • liczący się ośrodek finansowo doradczy w enklawie lokalnego rynku
 • a w szczególności w gminie Sędziszów i Słupia,
 • samodzielna i wiarygodna placówka posiadająca sprawny a zarazem efektywny mechanizm generowania satysfakcjonujących wyników finansowych, zabezpieczających odpowiednio rzeczywiste i potencjalne ryzyka,
 • Bank uniwersalny wykorzystujący w swym działaniu atuty długoletniej tradycji spółdzielczej,
 • swoisty stymulator rozwoju społeczno – gospodarczego w statutowej strefie działania oraz małej i średniej przedsiębiorczości,
 • Bank działający elastycznie, otwarty na oczekiwania określonych grup klientów a w szczególności klientów detalicznych,
 • rozpoznawalne centrum finansowe rolników oraz drobnego rzemiosła


Bank Spółdzielczy w Sędziszowie charakteryzuje:

 • rozpoznawalne logo,
 • przyjazna, uniwersalna placówka, wyrosła na gruncie tradycji ruchu spółdzielczego,
 • ugruntowana renoma kadry zarządzającej,
 • dobra znajomość klientów i ich oczekiwań,
 • bezpieczna struktura składników bilansowych,
 • strategiczne usytuowanie lokali bankowych,
 • centralizacja operacji gospodarczych wewnątrz BS,
 • elastyczność w reagowaniu na zmiany i oczekiwania klienta,
 • niski poziom kredytów zagrożonych,
 • osiągnięcie 1 mln Euro kapitałów własnych,
 • doskonała oferta usług bankowych,
 • elastyczność i dynamizm działania w podejmowaniu decyzji,
 • rozwój technologii, usprawniający obsługę klienta.
 •  

» powrót