2018-05-30
Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Sędziszowie
 
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. obowiązywać będą nowe zapisy dotyczące:
    1) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
    2) Tabeli prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Sędziszowie dla klientów instytucjonalnych.
 
Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.
 

» powrót