2018-05-09

 Informacja

Zebrania Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym

w Sędziszowie

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie zawiadamia, iż w dniu:

 • 16 maja 2018r. o godz. 11:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Sędziszów - Skarpa obejmującej: Osiedle Na Skarpie, ul. 1000 – lecia, ul. Kościuszki, ul. Spokojna, ul. Kielecka, ul. Klonowa, ul. Wodzisławska, ul. Rajska, ul. Krótka, ul. Słoneczna, ul. Działkowa, ul. Dworcowa, ul. Wesoła, Borszowice, Borów, Buda Stalowska, Brzeście, Chałupki, Jedrzejów, Kaziny, Kielce, Klemencice, Łysaków Drugi, Marcinowice, Olszówka Stara, Oppy, Pękosław, Trzciniec, Wodzisław, Deszno, Jaworzno, Krężoły, Lublin, Warszawa,

 • 16 maja 2018r. o godz. 13:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Sędziszów - Sady obejmującej: Osiedle Sady, Osiedle Drewniane, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Majowa, ul. Klimontowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Przemysłowa, ul. Jaśminowa, ul. Spółdzielcza, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Zielona.

 • 17 maja 2018r. o godz. 11:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Sędziszów - Rynek obejmującej: Rynek, ul. Bąkowska, ul. Piaskowa, ul. Partyzantów, ul. Kościelna, ul. Jędrzejowska, ul. Nagłowicka, ul. Marianowska, ul. Polna, ul. Rzeczna, Gródek, Łowinia, Marianów, Pawłowice – Zagaje, Pawłowice, Sosnowiec, Szałas, Tarnawa.

 • 17 maja 2018r. o godz. 13:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Krzcięcice obejmującej: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Krzcięcice, Mierzyn, Piołunka, Słaboszowice, Wojciechowice, Zielonki.

 • 18 maja 2018r. o godz. 11:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Mstyczów obejmującej: Białowieża, Bugaj, Czekaj, Czepiec, Krzelów, Mstyczów, Przełaj Czepiecki, Przełaj, Swaryszów.

 • 18 maja 2018r. o godz. 13:00 w budynku Banku Spółdzielczego, ul. Leśna 7 w Sędziszowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Gniewięcin obejmującej: Gniewięcin, Jeżów, Klimontów, Klimontówek, Piła, Podsadek.

 • 21 maja 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Słupi odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Obiechów obejmującej: Dąbrowica, Jasieniec, Nowy Węgrzynów, Obiechów, Stary Węgrzynów, Węgrzynów.

 • 21 maja 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Słupi odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Słupia obejmującej: Słupia Jędrzejowska, Słupia, Wywła.

 • 22 maja 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Słupi odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Sieńsko obejmującej: Nowa Wieś, Rożnica, Sieńsko.

 • 22 maja 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Słupi odbędzie się zebranie sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Raszków obejmującej: Raszków, Rawka, Sprowa, Wielkopole.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grup Członkowskich.

 3. Przyjęcie regulaminu zebrania grupy członkowskiej Banku Spółdzielczego w Sędziszowie.

 4. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie za rok 2017.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sędziszowie za rok 2017.

 6. Wybór komisji skrutacyjnej.

 7. Wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sędziszowie oraz podjecie uchwały potwierdzającej wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli BS.

 8. Dyskusja i wnioski.

 9. Sprawy różne i wniesione.   

 

» powrót