ROLNIK

 

FIRMA 

 

 

 

 

ROLNIKKredyt w rachunku bieżącym
Kredyt do 12 miesięcy umożliwiający finansowanie bieżących wydatków. Z kredytu korzystasz do wysokości ustalonego limitu wtedy, gdy go potrzebujesz – odsetki pobierzemy tylko od wykorzystanej kwoty. Oprocentowanie 9,49 % w skali roku, prowizja tylko 1,20%.Kredyt obrotowy do 60 miesięcy
Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Oprocentowanie 7,80%-9,99% w skali roku.Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej
Kredyt do 12 miesięcy
• kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
• nawozów mineralnych,
• środków ochrony roślin,
• paliw na cele rolnicze,
• pasz treściowych i koncentratów paszowych dla inwentarza żywego.
Wysokość uzależniona od wielkości gospodarstwa ( do 1500 zł/1 ha fiz,)
Oprocentowanie zmienne 5,90%
Prowizja dla posiadaczy rachunku 4 %Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego lub gospodarstwa rolnego, zakup inwentarza żywego (stada podstawowego) oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
• Kredyty inwestycyjne udzielane są na okres do 15 lat.
• Oprocentowanie kredytu od 3,99% do 6,99%

 


FIRMAKredyt w rachunku bieżącym
Kredyt do 12 miesięcy umożliwiający finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z kredytu korzystasz do wysokości ustalonego limitu wtedy, gdy go potrzebujesz – odsetki pobierzemy tylko od wykorzystanej kwoty.
Oprocentowanie 9,49 % w skali roku, prowizja tylko 1,20 %. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie), bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.


Kredyt obrotowy do 60 miesięcy

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Oprocentowanie 9,00% - 9,99% w skali roku.Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
• Kredyty inwestycyjne udzielane są na okres do 10 lat.
• Oprocentowanie kredytu 7,70% w skali roku.


 

 

» powrót